Poniżej możecie zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Waszych danych osobowych.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych jest firma Sunetmoi z siedzibą w Zamościu przy ul. Wysokie 98a, 22-400 Zamość, wpisana przez Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej do rejestru przedsiębiorców, posiadająca numer NIP: 9222979839, REGON: 388739598, będąca właścicielem sklepu, zwana dalej „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

W sprawie danych osobowych możecie się z nami skontaktować pod adresem: ul. Wysokie 98a, 22-400 Zamość, 22-400 Zamość. Możecie do nas także napisać maila na adres: info.sunetmoi@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Wasze dane są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

  • do realizacji składanych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym prowadzenia mediów społecznościowych marki Sunetmoi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Biorąc pod uwagę specyfikę naszej działalności, w tym rodzaj oferowanych towarów i przysługujące Wam prawa, oraz obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub dokonania rozliczenia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WAM W ODNIESIENIU DO WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie prawo do:

  • żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jeśli posiadacie w naszym sklepie internetowym konto, to możecie zaktualizować swoje dane logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

W celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są – na etapie dokonywania zakupu – przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy – firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

Na potrzeby realizacji świadczonych Wam usług i w związku z organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności firmom kurierskim, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe.

Na potrzeby realizacji płatności Wasze dane osobowe mogą być przekazywane:

1. do mBanku S.A. („Bank”) w związku z:

   1) świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   2) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Was w naszym sklepie przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6

ust. 1 lit. f) RODO).

   3) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z naszym sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

COOKIES

Strona naszej marki korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Marka Sunetmoi ma swoje konta w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook), które mamy nadzieje, że już śledzicie na bieżąco. Jeśli tak, to uprzejmie informujemy, że Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prowadzenia danych profili, w tym na potrzeby informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.